Συνεργάτες

Μόνιμοι Συνεργάτες

Ξηρουχάκη Κατερίνα

  • Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
  • Ενεργειακός Επιθεωρητής
  • Ελεγκτής Δόμησης
  • Μέλος ΤΕΕ

Χαραλάμπη Χριστιάνα Μαρία

  • Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός (MSc)
  • Μέλος ΤΕΕ