Κατασκευή – Ανακαίνιση (Κατοικίες/Καταστήματα) – Άδειες Λειτουργίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αναλαμβάνεται η κατασκευή (και η διαχείριση) κάθε ιδιωτικού έργου με πλήρη υπευθυνότητα και αξιοπιστία προσαρμοζόμενοι πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου με εξασφάλιση όλων των σταδίων.

 • Οριζοντιογραφική και κατακόρυφη χάραξη του έργου
 • Παραλαβή οπλισμού
 • Σκυροδέτηση του έργου και έλεγχο αυτής
 • Χάραξη τοιχοποιιών του έργου
 • Επιμετρήσεις – Εμβαδομετρήσεις – Ογκομετρήσεις
 • Προϋπολογισμοί
 • Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση, την επισκευή και τη διαμόρφωση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου.

Μαζί μπορούμε να υλοποιήσουμε τις ιδέες σας και να βρούμε πρακτικές λύσεις προσαρμόζοντας τους χώρους σας στις απαιτήσεις και τις λειτουργίες που εσείς επιθυμείτε.

 • Παρουσίαση από την αρχή του συνολικού κόστους του έργου χωρίς επιπλέον χρεώσεις
 • Συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης του έργου
 • Μελέτη συμφώνα με το ύψος δαπάνης που έχετε επιλέξει
 • Επαγγελματικό τεχνικό προσωπικό και ποιοτική εκτέλεση των έργων
 • Ποιότητα κατασκευής σε πολύ καλές τιμές

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναλαμβάνεται πλήρως η διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας όλων των κατηγοριών των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Εστίασης, Συνάθροισης Κοινού, Χώρων Αναψυχής, Εμπορικών Καταστημάτων, Ιατρείων κτλ, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.