Τακτοποιήσεις Αυθαίρετων – Βεβαιώσεις για Μεταβίβαση Ακίνητων

Σε περιπτώσεις οποιασδήποτε αβεβαιότητας ως προς τη συμφωνία της ιδιοκτησίας σας με την οικοδομική άδεια αναλαμβάνεται ο έλεγχος του ακινήτου και εξασφαλίζεται η ρύθμιση των αυθαιρεσιών με τον καλύτερο τρόπο αποπληρωμής του ειδικού προστίμου με τις εκπτώσεις που παρέχονται. Για να γίνει οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος των ακινήτων όπου έχει εκτελεσθεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση πρέπει να έχει προηγηθεί τακτοποίηση με τον τρέχοντα νόμο.

  • Τακτοποίηση και Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων Κατασκευών και Αυθαιρέτων Αλλαγών Χρήσεων
  • Βεβαίωση μηχανικού για τη νομιμότητα του κτιρίου
  • Ταυτότητα κτιρίου